Мобилният пункт през октомври

ВАЖНО! Поради технически причини Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата няма да изпълнява курсовете по графика за месец октомври. Разделно събраните отпадъци може да предадете с предварителна заявка на телефон 066 985 029.

Поради технически причини Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата няма да изпълнява курсовете по графика за месец октомври. Разделно събраните отпадъци може да предадете с предварителна заявка. Заявка може да направите на телефон 066 985 029.

Инициативата на Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“, свързана с дейността на Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата, продължава и през месец октомври. Пунктът е търсен и очакван в кварталите, където хората предават все по-големи количества отпадъци, които след това биват насочени за рециклиране, обезвреждане или оползотворяване.

В първия ден на месец октомври Мобилният пункт ще се намира в кв. Трендафил 2 (ул. „Д-р Тота Венкова“ и ул. „Никола Рязков“). На 2 октомври пунктът ще бъде позициониран в кв. Трендафил 1 (паркинг срещу студентското общежитие).

Пълният график и останалите точките по трасето на пункта за месец октомври може да видите във файла:

През октомври продължава и кампанията с награди. Всички, предали отпадъци на мобилния пункт, имат възможност да получат специална награда, осигурена от организаторите на инициативата - Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“.

Наградите ще се получават чрез събирането на печати в специална книжка, като за получаването на един печат е необходимо предаването на минимум три вида отпадъци. А наградите са атрактивни, удобни и насочени към опазване на природата – пакет компост, текстилна торбичка, тефтер, шапка или комплект за пикник.

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, дребни излезли от употреба уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати.