Международна визита на Регионалното депо

В началото на тази седмица в Габрово на официална визита бе г-жа Стина Хейкила, съветник по устойчиво управление в Службата за стратегическо планиране на Община Талин, Естония. Посещението на г-жа Хейкила е във връзка с изпълнението на проект „Градове за управление на устойчивото развитие" (CSG), изпълняван по програма Урбакт IV, който включва 9 партньора, сред които и общините Габрово и Талин.

В рамките на работната среща г-жа Хейкила посети и Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово, където й беше представено устойчивото управление на отпадъците. Процесите по сепариране, рециклиране и компостиране бяха детайлно обяснени от екипа на Регионалното депо. Вниманието на г-жа Стина Хейкила бе привлечено предстоящата възможност за създаване на енергийна общност в Габрово, за функционирането на която в рамките на Регионалното депо ще бъде изградена ВЕИ инсталация. С не по-малък интерес бе посрещната и информацията за провежданите кампании и арт събития на депото, които осигуряват на габровци възможност да проследят целия път на отпадъка. В края на визитата г-жа Хейкила коментира, че зелените инициативи са особено важни, за да се гарантира устойчивостта в управлението на отпадъците и обеща отново да се върне в Габрово, за да посети следващото издание на екологичния фестивал Узана Поляна фест.