Кампания „Зелено Габрово“

Община Габрово, чрез общинско предприятие „Благоустрояване“, кани жителите на града да се включат в кампания под мотото „Зелено Габрово“, която да продължи традицията за облагородяване на градската среда. 

Инициативата е насочена към съхранение и устойчиво развитие на градското биоразнообразие, както и провеждане на кампании с образователна цел за активно участие на жителите и включването им в дейностите по опазване и поддържане на зелената система на населеното място.

Със средства на ОП „Благоустрояване“ под формата на посадъчен материал и желанието и труда на жителите на Габрово, които ще се включат, вярваме, че междублоковите пространства ще станат едно по - добро и красиво място.

За да участвате в кампанията е необходимо:

Местата в кампанията са ограничени като възможността за включване ще се определя от реда на приемане на заявките за участие.