Габровски ученици в открит урок на Регионалното депо

Регионалното депо за неопасни отпадъци е имало множество гости през годините, но особено емоционално, образователно и приятно е всяко посещение на ученици.

Заинтригувани от пътя на отпадъка и възможностите за рециклиране, любознателните шестокласници от клуб „Кариера“ на ОУ „Христо Ботев“ посетиха Регионалното депо за отпадъци. Посещението беше организирано от Центъра за личностно развитие „Кариерно ориентиране-Габрово“ и даде възможност на учениците да се запознаят и с някои от професиите, упражнявани на депото.

По време на открития урок от инж. Даниела Димитрова, директор на ОП „Регионално депо за отпадъци“ разказа на децата повече за разделното събиране на отпадъците, начините за тяхното третиране и значимостта на нашата отговорност към опазването на околната среда.

Обходът на депото стартира от зоната за разкомплектоване на мебели и инсталацията за сепариране, където рециклируемите отпадъци се разделят по вид спрямо материала, от който са направени. Особен интерес за учениците бяха подготвените за рециклиране алуминиеви кенчета, чийто вид изглежда почти като от „фентъзи“ – бляскави, пъстри, подредени във огромни бали.

Следващата спирка от обхода беше площадката за компостиране, където учениците се запознаха с функционирането на машините и научиха как биоразградимите отпадъци се превръщат в компост и какви предимства за почвата има той.

Финал в открития урок беше посещението на лабораторията, където научиха повече за уредите и изследванията, които се правят там.

Преди да отпътуват от депото учениците получиха специални еко подаръци – сгъваеми метални чаши за многократна употреба.

Екипът на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ благодари на г-жа Таня Спасова и нейните ученици за любознателността и проявената отговорност към опазването на околната среда.