Габрово прави нова зелена стратегия

Община Габрово ще изработи нова стратегия за зелената инфраструктура с фокус върху балансираното използване на природните ресурси. Част от нея ще бъде пилотен проект за събиране на дъждовна вода за поддръжка на градското озеленяване.

Срокът на настоящия документ за развитие на зелената система на Габрово е до края на годината. Новата визия ще бъде изготвена в рамките на международния проект „Ускоряване на адаптацията към климата за по-добра устойчивост в европейските планински региони“.

Предвидено е картографиране на зелените площи в града, засаждане на дървета, както и прединвестиционни проучвания за бъдещи мерки. Гражданите, бизнесът, институциите и академичните среди ще могат да се включат с предложения по стратегическата част.

Допълнителен акцент ще е разработването на система за ранно предупреждение и мониторинг за управление на риска. Тя ще позволи измервания в реално време, оповестяване при наводнения, урагани и горски пожари, мобилно приложение за обмен на данни и запитвания.

В изпълнението от българска страна ще се включат Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“ и Технически университет – Габрово.

Община Габрово ще разполага с бюджет от 1 263 462.50 евро по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 2021—2027 г. В проекта ще вземат участие 47 организации от Европа, координатор е Миланският университет (Италия). Дейностите ще продължат до 2028 г.