Финално събитие по екологичен проект в Габрово

На 3 октомври ще се проведе финално събитие по екологичен проект, свързан с умното управление на отпадъците и осъществен с участието на над 200 габровски домакинства.

Събитието стартира в 10:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово с пресконференция по проекта, а в следобедните часове, от 17:30 часа на пл. „Възраждане“ ще продължи с концерт и еко работилници.

Проектът се реализира от е Скейл Лабс ЕООД и включва разполагането на иновативни съдове за отпадъци, каквито бяха реализирани за първи път в България именно в нашия град.

Специалните боксове, разработени от габровската технологична фирма „Сенстейт Технолоджис“ АД, бяха поставени върху стандартни 1,1-кубикови контейнери за отпадъци, намиращи се на сметосъбиращите площадки на ул. „Петър Падалски“ № 1, 4 и 6. Боксовете са оборудвани със специализирани приставки, които измерват обема на изхвърлените отпадъци чрез приемни отвори с обем 5 и 20 литра. Специализиран софтуер обработва и анализира данните с цел идентифициране на най-справедлив модел за определяне на такса „битови отпадъци“.

ПРОГРАМА

10:30 часа      Пресконференция, Ритуална зала на Община Габрово

***

Сцена на пл. „Възраждане“:

17.30 часа      Занимания за децата в природните работилнички: „Чичко Тревичко”, „Рисуване със семена”

17.30 часа      Концерт на рок група „Механик”

18.00 часа      Концерт на ансамбъл „Габровче”

Проект BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда“ 2014-2020г. Бенефициент на проекта е Скейл Лабс ЕООД.