Еко уроци за всички ученици

Община Габрово продължава провеждането на образователната кампания „В природата на отпадъка НЕ Е да бъде сред природата“. Инициативата има за цел да популяризира и демонстрира практическото случване на разделното събиране на отпадъците в Габрово и се състои в провеждане на открити уроци пред възпитаниците на габровските учебни и детски заведения

В рамките на един учебен час и в подходящо за учебния процес време, екип на Община Габрово има готовност да посети съответното учебно заведение и да представи пред учениците информация за разделното събиране на отпадъците, адаптирана към съответната възрастова група. При желание и възможност еко уроците могат да бъдат провеждани не само в училищната сграда, но и на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово. Кампанията е с ежегоден характер и позволява планиране на еко уроците в съответствие със създадената учебна програма за съответната учебна година.

За участие в кампанията „В природата на отпадъка НЕ Е да бъде сред природата“ е необходимо директорите или учителите/възпитателите да заявят желанието си за провеждане на еко урок/уроци сред техните възпитаници.

За допълнителни въпроси, както и за планиране на график за провеждане на еко уроците, може да се свържете с:  Мария Радойчева, гл. експерт „Управление на дейностите по отпадъците“ към дирекция „Инфраструктура и екология“, тел.: 066/818 311, e-mail: maria.radoycheva@gabrovo.bg