Еко инспектори: Райони

В таблицата може да видите районите, попадащи в обхвата на проверка и контрол на различните екипи Инспектори по управление на отпадъците. При необходимост от информация или за да подадете сигнал може да се свържете с еко инспекторите на посочените контакти.

Важно е да потърсите контакт с екипа, който осъществява контолна дейност във Вашия район.

КВАРТАЛ
гр. Габрово
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
в община Габрово/Кметство
ИНСПЕКТОРКОНТАКТИ
кв. Трндафил 1
кв. Трендафил 2
кв. Стефановци
кв. Бойката
кв. Златари
кв. Младост
кв. Голо Бърдо
кв. Русевци
кв. Тлъчници
кв. Монев дол
кв. Градище
кв. Падало
кв. Лъката
кв. Камъка
кв. Тончевци
кв. Варовник
кв. Шенини
Борики
Гръблевци
Донино
Думници
Лесичарка
Здравковец
Кози рог
Мичковци
Кметовци
ст. инспектор Даниела Метева
ст. инспектор Данаил Станчев
тел.: 0885 002 427
e-мail: dimitrova@gabrovo.bg e-mail: gabrovo@gabrovo.bg


кв. Чехлевци кв. Борово
кв. Сирмани
кв. Баждар
кв. Маркотея
кв. Бакойци
кв. Дядо Дянко
кв. Недевци
кв. Лисец
кв. Радецки
кв. Бичкиня
кв. Беленци
кв. Ябълка
кв. Нова Махала
кв. Етъра
кв. Любово
кв. Йонковото
кв. Радичевец
Поповци
Гергини
Армени
Златевци
Враниловци
Музга
Райновци
Стоевци
Новаковци
Драгановци
Яворец
Зелено дърво
Чарково
Трънито
Дебел дял  
ст. инспектор Магдалена Караманова
ст. инспектор Георги Николов
тел.: 0885 002 427
e-мail: dimitrova@gabrovo.bg e-mail: gabrovo@gabrovo.bg