Еко дискусия за пластмасата за еднократна употреба

Община Габрово заедно с екологично сдружение „За Земята“ организират екологичното събитие „Чисто Габрово – как да намалим пластмасата за еднократна употреба“.

Събитието ще даде възможност за отворена дискусия относно ефективните и приложими мерки за намаляване на пластмасата с активното участие на институции, бизнес и граждани.

Екологичното събитие ще се проведе на 26 март 2024г. от 16:00 часа в Музей „Дом на хумора и сатирата“, зала „Жирафи“.

По време на дискусията ще се постави акцент върху добрите практики за намаляване на употребата на еднократни пластмасови съдове/прибори по време на събития и как това може да допринесе за развитието  на региона. Ще бъдат представени и основните мерки, които ще бъдат заложени в разработвания от Община Габрово и екологично сдружение „За Земята“ План за предотвратяване на пластмасовите отпадъци.

Събитието е отворено за всички заинтересовани страни. Очакваме ви.

ПРОГРАМА:

15:45 - 16:00 ч.  Регистрация и кафе

16:00 - 16:10 ч.  Откриване на събитието от Община Габрово и екологично сдружение За Земята

16:10 - 16:30 ч.  Представяне на планираните мерки за предотвратяване на пластмаса за еднократна употреба

16:30 - 16:50 ч.  Добри практики за провеждане на събития без отпадъци

16:50 - 17:40 ч.  Дискусия

17:40 - 18:00 ч.  Обобщение, изводи и следващи стъпки

За потвърждение на участие и въпроси на e-mail: danita@zazemiata.org.