ЕКО УРОЦИ

Инициативата е целогодишна и има за цел да популяризира и демонстрира практическото случване на разделното събиране на отпадъците в Габрово. Тя се състои в провеждане на открити еко уроци пред деца, ученици и възрастни.
Повече информация на тел.: 066/818 311, e-mail: maria.radoycheva@gabrovo.bg

ЗА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

В рамките на 30 минути за детските градини и един учебен час за училищата и в подходящо за учителите и възпитателите време, екип на Община Габрово може да посети съответното учебно заведение и да представи пред малките габровци информация за разделното събиране на отпадъците, адаптирана към съответната възрастова група. При желание и възможност еко уроците могат да бъдат провеждани не само в училищната сграда, но и на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово. Кампанията е с ежегоден характер и позволява планиране на еко уроците в съответствие със създадената учебна програма за съответната учебна година.

ЗА ФИРМИ И ИНСТИТУЦИИ

Всички габровски фирми и институции могат да се включат в инициативата за еко уроци на работното място.
Екип на Община Габрово може да посети на място фирмата или институцията и да представи на служителите актуална информация за разделното събиране на отпадъците и възможностите за тяхното предаване. Предвидени са и информационни материали, които да бъдат раздавани по време на уроците.

Мария Радойчева, гл. експерт „Управление на дейностите по отпадъците“ към дирекция „Инфраструктура и екология“, тел.: 066/818 311, e-mail: maria.radoycheva@gabrovo.bg