От фермата до трапезата: стратегията на ЕС за устойчиви хранителни вериги

В годината на Зеления лист за Габрово, Областен информационен център – Габрово подготвя поредица от информационни материали, посветени на кръговата икономика, които ще помогнат на всеки гражданин да си отговори на въпроса защо е важна тя и с какво би могъл да допринесе за намаляване на екологичното замърсяване и облекчаването на проблемите с набавянето на суровини.

Стратегията на ЕС за изграждане на устойчиви хранителни вериги цели да защити природата, да осигури здравословни храни и да подкрепи земеделските стопани.

Системата на производство, доставка и потребление на храни и изхвърлянето на органични отпадъци има силно отражение върху околната среда и здравето на хората. Със стратегията “От фермата до трапезата”, представена на 20 май, Европейската комисия предлага модернизиране на хранителните вериги с цел осигуряване на безопасни храни и защита на хората и природата.

Обща рамка за действия в хранителния сектор

Стратегията обхваща цялата верига на доставки на храни и изгражда рамка за серия от законодателни предложения, които се очакват от Комисията. Те включват промени в правилата за пестицидите и отношението към животните, мерки за намаляване на хранителните отпадъци и за етикетирането на храни, инициатива за улавяне на въглероден диоксид в земеделието и реформа на селскостопанската политика на ЕС.

Цели в стратегията за 2030 г.

Макар че селското стопанство в ЕС е единственият от големите селскостопански сектори по света, който е намалил емисиите си на парникови газове (с 20% спрямо 1990 г.), той все още отговаря за около 10% от емисиите на ЕС. Около 70% от емисиите се дължат на животновъдството. Ако прибавим и производството, преработката, пакетирането и транспорта на храни, става ясно, че хранителният сектор има сериозно влияние върху промените в климата. Стратегията се обявява за промяна в начина на производство, закупуване и потребление на храни, за да се намали ефектът върху климата. В същото време тя иска да защити участниците във веригата на доставки, да гарантира по-справедливо възнаграждение за труда им и да открие нови възможности за бизнес.

Стратегията "От фермата до трапезата" е част от Европейския зелен пакт, който цели да направи ЕС неутрален спрямо климата до 2050 г. Тя е също така тясно свързана със стратегията на ЕС за опазване на биоразнообразието.

Сред формулираните цели е и продоволствената система на ЕС да стане по-здрава и по-устойчива на кризи като тази с коронавируса, както и на природни бедствия като наводнения и засушавания.

Здравословна храна на приемливи цени

Новата стратегия на ЕС обръща внимание на повишеното търсене на здравословни и екологосъобразни храни и цели да предложи на потребителите полезна храна на приемливи цени.

Проучване "Евробарометър" от април 2019 г. показва, че произходът (53%), цената (51%), безопасността (50%) и вкусът (49%) са най-важните критерии за европейците, когато те купуват храни. Две трети от запитаните заявяват, че са променили своите навици, след като са открили информация за рисковете от някои храни. https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf

През 2017 г. над 950 000 смъртни случая в ЕС са били свързани с нездравословна диета, а половината от хората над 18 години са били с наднормено тегло. За по-лесен избор на здравословни алтернативи и вземането на информирани решения Комисията предлага да бъдат въведени задължително единни етикети за хранителните качества на продуктите върху предната част на опаковките.

Водеща глобална роля

Европейският съюз е най-големият вносител и износител на селскостопански продукти и храни и най-големият пазар на морски храни в света. Европейските храни са с най-високи стандарти за качество и затова стратегията иска да насърчи повишаване на нормите в световен мащаб чрез търговски споразумения и в сътрудничество с други страни партньорки.

Позицията на Парламента

В резолюция за Европейския зелен пакт от януари Парламентът приветства идеята за стратегия за изграждане на устойчиви хранителни вериги. Депутатите подчертаха нуждата от намаляване на зависимостта от пестициди и използването на изкуствени торове и антибиотици в селското стопанство. Те също така поискаха по-високи стандарти за отношението към животните и общоевропейска цел за намаляване на хранителните отпадъци с 50%.

След представянето на стратегията "От фермата до трапезата" председателят на парламентарната комисия по околна среда Паскал Канфан (Обнови Европа, Франция) заяви, че следващата стъпка е превръщането на плановете в европейско законодателство. Председателят на комисията по земеделие Норберт Линс (ЕНП, Германия) посочи, че стратегията трябва да вземе предвид уроците от кризата с коронавируса и да осигури на земеделските стопани нужната подкрепа за гарантиране на сигурността на храните.

Източник: данни от сайта на Европейската комисия

Габрово спечели екологичната награда на Европейската комисия – „Европейски зелен лист“ за 2021 година и стана единственият град в Централна и Източна Европа, получавал това отличие. Наградата е категория на приза "Европейска зелена столица" и се отнася за градове с население под 100 хил. души, като оценява зелените им политики.