РЕГИОНАЛНО ДЕПО
ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Мобилният пункт през...

Мария Радойчева | 28.04.2020

Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата продължава да обхожда габровските улици и през месец май. Инициативата на Община Габрово и ОП „Регионално депо...

Започнаха проверки по...

Мария Радойчева | 09.04.2020

От началото на април стартираха проверки по търговските обекти за спазване на правилата и изискванията за изхвърляне и предаване на генерираните от тяхната дейност отпадъци....

КОНТЕЙНЕРИ ЗА ТЕКСТИЛ,...

Мария Радойчева | 07.04.2020

Във връзка с рационалното оползотворяване на отпадъци от текстил, облекло и обувки, Община Габрово започва постепенно изграждане на устойчива система за събирането и...

Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово

Адрес: Община Габрово, землището на с. Гръблевци, м. Равнището, на 7 км от центъра на Габрово

Тел.: 066 985 029;

Директор: инж. Даниела Димитрова

Заместник–директор и еколог: инж. Деница Колева

Работно време

Понеделник – Петък 7:00 – 16:30

Събота и Неделя 7:00 – 12:00

За контакти