РЕГИОНАЛНО ДЕПО
ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Шредер обработва едрите...

Мария Радойчева | 21.01.2020

Обработването на едрогабаритни отпадъци е предизвикателство за всяко депо, тъй като големите им размери и високото тегло правят практически невъзможно компактирането, а ръчното...

Добрият пример е пред...

Мария Радойчева | 18.12.2019

В топлия декемврийски следобед на 18 декември 2019г. на Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово пристигат двама мъже. Те карат цял бус, пълен с отпадъци … Така започва...

Семинар за управление...

Мария Радойчева | 13.12.2019

Екологичен семинар, организиран от Община Габрово, даде повод за среща на експерти и специалисти, които споделиха успешни примери, важен опит и добри постижения в управлението...

Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово

Адрес: Община Габрово, землището на с. Гръблевци, м. Равнището, на 7 км от центъра на Габрово

Тел.: 066 985 029;

Директор: инж. Даниела Димитрова

Заместник–директор и еколог: инж. Деница Колева

Работно време

Понеделник – Петък 7:00 – 16:30

Събота и Неделя 7:00 – 12:00

За контакти