РЕГИОНАЛНО ДЕПО
ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

КОНТЕЙНЕРИ ЗА ТЕКСТИЛ,...

Мария Радойчева | 07.04.2020

Във връзка с рационалното оползотворяване на отпадъци от текстил, облекло и обувки, Община Габрово започва постепенно изграждане на устойчива система за събирането и...

ПРАВИЛА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ...

Мария Радойчева | 31.03.2020

Община Габрово информира, че домакинствата са задължени да събират отпадъците си разделно, както и да спазват правилата за изхвърляне на строителни и едрогабаритни отпадъци....

Мобилният пункт през...

Мария Радойчева | 20.03.2020

Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата и през април ще обходи габровските улици. Инициативата на Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“...

Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово

Адрес: Община Габрово, землището на с. Гръблевци, м. Равнището, на 7 км от центъра на Габрово

Тел.: 066 985 029;

Директор: инж. Даниела Димитрова

Заместник–директор и еколог: инж. Деница Колева

Работно време

Понеделник – Петък 7:00 – 16:30

Събота и Неделя 7:00 – 12:00

За контакти