РЕГИОНАЛНО ДЕПО
ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Мобилният пункт събира...

Мария Радойчева | 15.10.2019

От средата на октомври и през предстоящите зимни месеци познатият и очакван от габровци Мобилен пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата ще се движи по заявка....

Мобилният пункт през...

Мария Радойчева | 27.09.2019

ВАЖНО! Поради технически причини Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата няма да изпълнява курсовете по графика за месец октомври. Разделно събраните...

КОМПОСТ – ЧЕРНОТО ЗЛАТО...

Мария Радойчева | 11.09.2019

Компостирането се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци. Почти две трети от отпадъците, генерирани в домовете,...

Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово

Адрес: Община Габрово, землището на с. Гръблевци, м. Равнището, на 7 км от центъра на Габрово

Тел.: 066 985 029;

Директор: инж. Даниела Димитрова

Еколог: инж. Ивона Иванова

Работно време

Понеделник – Петък 7:00 – 16:30

Събота и Неделя 7:00 – 12:00

За контакти