Първи поход в теренно проучване край Габрово

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

26 ученици от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ станаха първите участници в зелените походи, част от осъществяваното теренно проучване в местността Стражата край Габрово. Децата, водени от учителката си г-жа Мария Попова и експерти от Община Габрово, бяха запознати с красивите и важни растителни видове в района на езерото Беляковец.

Специалните образователни лекции бяха водени от габровеца Момчил Назървов, изследовател-еколог в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания  при БАН. От него учениците научиха много повече за растенията, техните особености и възможностите те да бъдат изследвани и защитени. Момчил заедно с д-р гл. ас. Кирил Василев също от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания  при БАН в момента провеждат първото широко теренно проучване на местността Стражата, което стана възможно благодарение на подписаното в началото на тази година споразумение за партньорство между Община Габрово и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. В резултат на това с началото на летния сезон започна и реализирането на проект „Проучване на растителността и природните местообитания  на територията на община Габрово, извън мрежата в обхвата на ПП „Българка“ и възвишението Стражата“.

Провеждането на зелените походи е част именно от предвидената в проекта целенасочена работа със заинтересованите местни общности, поставяща акцент върху младите хора. С много емоции и добро настроение, което е неминуем спътник на всяко излизане сред природата, премина първото организирано посещение на ученици по време на теренно изследване. Децата бяха разделени по групи, като всяка от тях има своята задача. Така един екип ще отговаря за това да вплете посещението сред природата в музикална творба, втори екип работи над създаването на литературно произведение, третите влизат в ролята на фотографи, а четвъртите трябва да вложат уменията си в рисуване. Разбира се, има и екип, натоварен със задачата да отрази събитието като журналисти.  Какво ще се получи, предстои да разберем, а до тогава може да разгледате снимки от зеления поход ТУК и да помислите дали не искате да се включите и вие при следващото теренно проучване.