Очакваме мнението Ви в анкета за околната среда

Община Габрово отправя покана към гражданите, представителите на неправителствения сектор, местния бизнес и всички заинтересовани страни да вземат участие в екологична Анкета, чийто резултати ще бъдат част от разработваната Програмата за опазване на околната среда.

Анкетата може да попълните ТУК.

Всички мнения и предложения са изключително важни и ще допринесат за по-успешното, обхватно и целенасочено структуриране на „Програмата за опазване на околната среда на община Габрово“ за периода 2023-2027г.

Програмата е в етап на разработване, а данните от Анкетата ще бъдат включени в съдържателния й обхват.

Срокът за попълване на анкетата е до 15 март 2023г., включително.

Благодарим Ви!