ОБЯВЕНА Е ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ВЕНДИНГ МАШИНА, ПРИЕМАЩА ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Община Габрово обяви обществена поръчка за „Доставка на фабрично нов автомат за обратно изкупуване на опаковки - пластмасови бутилки “PET” и алуминиеви кенчета „CANS” по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.

Вендинг машината ще бъде първото по рода си функциониращо устройство в България, което ще повиши качеството на разделно събраните материали, а за потребителите ще бъдат осигурена система за бонифициране чрез различни екологични материали.

Основните изисквания, предмет на обществената поръчка, включват:

Линк към процедуратаhttps://app.eop.bg/today/164809

Срок за получаване на оферти за участие: 1 ноември 2021г., до 23:59 ч.