Монтирани са първите 7 контейнера за дрехи и обувки

площадка срещу блок "Катюша"

Новите контейнери за текстил, облекло и обувки вече са разположени на първите 7 точки. Предстои поставянето и на останалите 2 специализирани съда. Системата от контейнери е изградена от Община Габрово в партньорство с фирма „Хедуей Интернешънъл“ ЕООД и предоставя възможност на габровци да предадат своите ненужни дрехи и обувки, така че след това материите да бъдат рециклирани или оползотворени.

Първите площадки с новите съдове са:

бул. "Могильов"( контейнерната площадка до градинката срещу блок Катюша)

ул. "Д-р Тота Венкова" (контейнерна площадка до автобусната спирка)

ул. "Ал. Стамболийски" (контейнерна площадка до спортната площадка с фитнес уреди)

блок „Здравец“

ул. "Чайка" с ул. "Мирни дни"

бул. "Столетов" с ул. "Китка" (площадка срещу ОУ "Христо Ботев")

бул. "Трети март" 25/27 (контейнерна площадка)

Контейнерите за дрехи са в син цвят, за да се отличават от останалите съдове за разделно събиране на отпадъци. На фронталната им част е поставен стикер с ясно упътване за начина, по който следва да се използват. Освен дрехи и обувки в контейнерите могат да бъдат поставени хавлиени кърпи, чанти, пердета и завеси. Важно изискване е всички ненужни текстилни или кожени предмети да бъдат предварително опаковани в затворена торба или плик.

Поставянето на ненужните дрехи и обувки става чрез барабанен механизъм, който ограничава достъпа до вътрешната част на съда, чийто обем достига 1,2 куб. м. С цел осигуряване на чисти материали, подходящи за рециклиране или повторна употреба, е забранено изхвърляне на друг битов отпадък в контейнерите.

Обслужването на новите контейнери и последващото третиране на материалите от текстил и кожа ще бъдат осъществявани от представители на фирма „Хедуей Интернешънъл“ ЕООД. Специализираните съдове осигуряват удобен и лесен начин жителите на Габрово да предадат своите ненужни дрехи и обувки и дават възможност на този вид материи да бъдат преработени или използвани по различен начин.