Информационно събитие за енергийната общност в Габрово

Община Габрово и Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ отправят покана към всички заинтересовани страни за участие в информационно събитие, по време на което ще бъде представена допълнителна информация и разяснения относно възможностите за участие на гражданите във водени от тях инициативи за обновяване на сградния фонд, участие в зеления преход, както и възможните модели и функционирането на енергийните общности.

Събитието ще се проведе на 24 ноември 2023г. от 16:30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Тематичен акцент в семинара ще бъде поставен и върху съвместно производство на топлинна енергия, постигане на въглеродна неутралност и ползите от програмата за обновяване на жилищния фонд.

Предвиден е и модул за въпроси и отговори, по време на който ще може да получите повече детайли за процедурата по включване в енергийната общност в Габрово.

Повече за темите в семинара вижте в ПРОГРАМАТА.

Първата в България енергийна общност се реализира по инициатива на Община Габрово и включва партньорство между Общината, физически и юридически лица и малки и средни предприятия. Стойността на инвестицията за изграждането на ВЕИ е 180 000 лв., а местоположението на инсталацията ще бъде на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Отворена е публична покана към физическите и юридически лица да се включат в енергийната общност с финансово участие  в размер на от 500 лева до 5000 лева.

В първия етап за набиране на участници са допустими само лица, регистрирани в Габрово, а срокът е до 22 декември. Вторият етап ще бъде отворен за участници и от други региони на страната, като срокът е до 31 януари следващата година.

Повече информация може да намерите  в секция ЕНЕРГИЙНА ОБЩНОСТ на сайта на Община Габрово.