Информирай съседа

Ако сте домоуправител или председател на сдружение на етажна собственост, или пък сте гражданин с отговорна позиция по отношение на отпадъците, то тази кампания е за Вас!

Организираната от Община Габрово инициатива предвижда срещи с домоуправители или други представители на етажната собственост, с цел информираност на живущите с функциониращата система за управление на отпадъци в община Габрово, правилата за разделното им събиране, дейностите, извършвани от общинските предприятия - Регионално депо за неопасни отпадъци и ОП "Благоустрояване". Представяне на кампаниите, организирани от екипа, зает с дейности по управление на отпадъците и възможностите за включване в тях. Провеждане на дискусии за разглеждане на срещани трудности, обмяна на мнения и коментари за прилагане на ефективни мерки, посредством които да се постигне промяна в мисленето и нагласите на гражданите по отношение на отпадъците.

Идеята на екипа е да се заложи на добрия пример и ангажираност, които могат да се предадат на нашите съседи и съвместно за бъдат постигнати по-добри резултати в използването на отпадъците като ресурс, чийто път има продължение, но това зависи от всеки нас.

Информационни материали може да изтеглите от приложените по-долу файлове.