Дни на отворени врати

Регионалното депо за неопасни отпадъци - гр. Габрово, обявява "Ден на отворените врати", който се провежда на предварително обявени дати.

По време на събитието всички посетители имат възможността да видят какъв е пътят на отпадъка, къде се извършва сепарирането и компостирането на постъпващите от жълтия и кафявия контейнер отпадъци. Те получават информация за разделното събиране на отпадъците, информационни материали и могат да си направят снимка до новите шедьоври на депото, които са изрисувани от младите художници, възпитаници на школа по изобразително изкуство „Елиза Арт“, гр. Габрово и Художествено училище за приложни изкуства, гр. Трявна.