613 кг опасни отпадъци в двудневната акция

През изминалата седмица Община Габрово организира поредната двудневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Временният пункт, разположен в две градски локации, бе посетен от 62 жители на града,  които предадоха своите отпадъци.

Данните от лицензираната фирма, отговорна за последващото обезвреждане на опасните отпадъци, показват, че габровци са предали общо 613 кг отпадъци. Впечатление прави голямото количество предадени лекарствени препарати – 114 кг. От останалите видове опасни отпадъци са предадени над 144 кг живаксъдържащи предмети, почти 70 кг киселини, над 38 кг бои и лепила, над 87 кг разтворители, 29 кг фотографски смеси, 29 кг пестициди, над 24 кг основи, на 17 кг перилни смеси и около 38 кг опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества.

Следващата кампания по събиране на опасни отпадъци се очаква да бъде насрочена през есента на 2020г.