25 тона отпадъци от почистване на нерегламентирани сметища

Общинско предприятие „Благоустрояване“ - Габрово продължава активното почистване на терени с нерегламентирани замърсявания. След проведени огледи и със съдействието на кметове и кметски наместници на населени места в община Габрово, бяха локализирани множество замърсявания на терени общинска или държавна собственост. Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е на места в отбивки от главните пътища или в междуселски терени. Някой от тях са изключително трудни за почистване, тъй като са в стръмни участъци и долове. Въпреки това екип на ОП „Благоустрояване“ извършва почистване в съответствие с предварително установен график. Към момента са почистени нерегламентирани замърсявания в землища на кметства Райновци, Музга, Донино и Поповци. От тези места са извозени повече от 10 камиона с отпадъци. Общото им тегло е 24 980 кг. Откритите отпадъци са основно битови и строителни. На места са извършени и проверки, за да бъдат открити доказателства срещу евентуалните извършители.

Почистването на нерегламентираните терени ще продължи до втората половина на месец април. Предстои почистване и на останалите идентифицирани замърсявания, намиращи се в землища на кметства Поповци, Гергини, Лесичарка, Кметовци, Жълтеш, Борики, Драгановци и Златевци.

Община Габрово напомня, че за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци се налагат санкции.