127 габровци получиха...

Мария Радойчева | 09.06.2022

С изключителен ентусиазъм и отговорно отношение към природата габровци приеха каузата да разделят отпадъците си и да ги предават чрез вендинг системата за обратно приемане...

Предайте опасните отпадъци...

Мария Радойчева | 01.06.2022

В началото на юни Община Габрово организира първата за тази година кампания за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Габровци могат да се възползват от възможността...

Община Габрово предлага...

Мария Радойчева | 20.05.2022

Община Габрово отправя покана за партньорство към всички заинтересовани страни за реализиране на екологичен модел за ресурсна ефективност и инициативи за опазване на околната...

ВИЖ ВСИЧКИ